Home >> Boris in de buurt >> Boris en Jonge Democraten

Boris en Jonge Democraten

Tussen 1998 en 2000 was ik landelijk voorzitter van de Jonge Democraten. Daarvoor was ik vice-voorzitter van de Jonge Democraten. Ik werd lid van de vereniging in 1989 op 15-jarige leeftijd. Onder mijn voorzitterschap is er onder meer een actie gehouden tegen de invoering van het studiehuis (een demonstratie op het Malieveld in Den Haag) en een gezamenlijk manifest verschenen van alle jongerenorganisaties over het gebrek aan gezag van de overheid. Bestuurlijk gezien kwam onder mijn verantwoordelijkheid het dubbel-lidmaatschap van JD en D66 tot stand. Daardoor werd het extra aantrekkelijk voor jonge mensen om van beide organisaties lid te worden en dit heeft een grote impuls aan het leden aantal van de Jonge Democraten gegeven. Nog steeds zijn de banden met de JD goed. Elk jaar houdt de JD samen met lokale D66-afdelingen studentenwerfacties tijdens de introductieweken voor de Hogescholen en Universiteiten. Vanaf 2002 tot 2012 ben ik elk jaar aanwezig geweest, telkens in vrijwel alle studentensteden. Samen met de Jonge Democraten heb ik verschillende debatten en gesprekken gevoerd over de toekomst van het Hoger Onderwijs Ik ben voorzitter van de 'Vrienden van de Jonge Democraten', een vereniging van voormalig Jonge Democraten.

  • Jonge democraten

    Op bezoek bij de Jonge Democraten in Utrecht

  • Jonge democraten 1

    Als voorzitter van de Jonge Democraten in 1999

Opiniestukken

Seculariteit laat ons juist samenleven trouw

Seculariteit laat ons juist samenleven (TROUW)

Pieter-Jaap Aalbersberg, baas van de terrorismebestrijding in Nederland, hield een Protestanenlezing. Hij benadrukte zijn negatieve kijk op de secularisering en deed een oproep aan christenen om een gideonsbende te vormen om de boel weer bij elkaar te brengen. Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond: ‘Dit miskent de waarde van onze seculiere democratie.’ Dit opiniestuk verscheen op 6 november 2019 in dagblad Trouw.