Home>>Nieuws>>Aanklacht haatzaaien journalist roept vragen op

Aanklacht haatzaaien journalist roept vragen op

12 aug 2010
Aanklacht haatzaaien journalist roept vragen op

D66-kamerlid Boris van der Ham heeft schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Justitie en de staatsecretaris voor media over de aanklacht tegen journalist/blogger Bert Brussen. In een blog toonde hij een twitter-bericht van iemand die Geert Wilders bedreigde, met als kop 'Wilders bedreigen doe je zo'. Het Openbaar Ministerie lijkt de journalist nu van de bedreiging zelf te beschuldigen. Van der Ham: "Het is logisch dat de gene die de bedreiging heeft geuit vervolgd moet worden. Maar het is vreemd dat een journalist die zo'n vreselijke bedreiging juist aan de kaak stelt, nu ook verdacht is."

Van der Ham stelde vorig jaar al Kamervragen over een satirische column op de website van Ravage. Ook daar had de officier van Justitie geen rekening gehouden met de context van de uiting. Minister Hirsch Balin (Justitie) gaf toe dat er onvoldoende naar de context van de uiting was gekeken en beloofde beterschap. Het OM en de officier van Justitie was te kennen gegeven om nog zorgvuldiger te zijn in het beoordelen van een uiting, alvorens over te gaan tot vervolging.

Van der Ham: "Nu lijkt opnieuw niet gekeken te zijn naar de context van de tekst. Brussen is een journalist die duidelijke een bericht citeerde om zo de waanzin van zo'n bedreiging te tonen. Als dat niet kan, dan zou het Journaal ook de bedreigende videoboodschappen van Osama Bin Laden niet meer mogen uitzenden. Heeft het OM hier wel voldoende naar de context heeft gekeken? Het lijkt van niet. "

Van der Ham heeft de volgende vragen gesteld:

----

Schriftelijke vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de minister van Justitie en de staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de het verhoor van een columnist in relatie tot eerdere uitlatingen van de minister.

1) Heeft u kennisgenomen van het bericht dat journalist en publicist B. Brussen verhoord is vanwege bedreiging en haatzaaien omdat hij andermans ‘tweet’ heeft gepubliceerd cq. geciteerd? *) Kunt u de feitelijke gang van zaken beschrijven?

2) Kunt u aangeven hoe de handelswijze van het Openbaar Ministerie en de politie in deze zaak zich verhoudt tot uw antwoord op mijn schriftelijke vragen inzake de zaak 'Ravage' dat het “bij dit soort uitingsdelicten het van groot belang is dat uitlatingen in hun tekstuele samenhang worden beoordeeld. Het College van procureurs-generaal heeft de betreffende hoofdofficier van justitie nogmaals gewezen op het grote belang uiterste zorgvuldigheid te betrachten in zaken waarbij het gaat om het beoordelen van uitingen, opdat mensen die op een artistieke, uitdagende, scherpe manier deelnemen aan het maatschappelijk debat daarin niet ten onrechte worden gehinderd.”?**)

3) Kunt u aangeven welk gevolg er in bredere zin dan alleen de destijds ‘betreffende’ hoofdofficier van justitie is gegeven aan de in uw eerdere antwoord verwoorde beleidslijn?

4)Is de beleidslijn die in de schriftelijke vragen is verwoord, wat betreft de context en de wijze van beoordelen, voldoende meegewogen in de zaak van de heer Brussen? Zoja, op welke wijze?

*) http://www.nu.nl/internet/2310367/blogger-beschuldigd-van-haatzaaien-tweet.html, http://www.mediareport.nl/persrecht/11082010/bert-brussen-nu-ook-vervolgd-voor-haatzaaien-wegens-nieuwsbericht-over-tweet/nl/

**) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008–2009, nr. 3066 EN 2009Z08012