Home>>Nieuws>>Officiele presentatie 'Koning'

Officiele presentatie 'Koning'

18 apr 2014
Officiele presentatie koning

Op de dag dat bekend werd dat het boek 'De Koning Kun Je Niet Spelen' al een tweede druk kreeg, was de officiele presentatie van het boek in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Schrijver Boris van der Ham reikte het uit aan acteurs Jaap Spijkers en Reinout Scholten van Aschat. Het Nationale Toneel en Van der Ham werkten nauw samen voor dit boek.

www.dekoningkunjenietspelen.nl

In het boek komen Spijkers en Van Aschat ook aan het woord over de door hen geziene overeenkomsten tussen acteurs en politici. Spijkers: 'Een acteur mag, nee, moet een geheim meebrengen op het toneel. Een politicus moet vooral eerlijk zijn. Maar waar ze overeen in komen is dat ze de worsteling van het vinden van een oplossing moeten tonen. Ze moeten laten zien waarom ze doen wat ze doen.' Van Aschat maakte met drie andere acteurs een voorstelling over politiek Den Haag, en vertelde over zijn ervaringen.  Hij sprak over een ontmoeting met Geert Wilders, die hij 'aan' zag gaan, net als een acteur, toen hij werd geinterviewd voor een camera. Ook dit verhaal staat in het boek.

Boris van der Ham vertelde over de wetmatigheden die overeenkomen tussen politiek en theater en in welke mate de twee iets van elkaar kunnen leren. Hij benadrukte het belang van het hebben van een 'verbeelde gemeenschap' die zowel het theater als een parlement en een samenleving is. 'Als er teveel podia zijn waar het maatschappelijk debat door versnipperd, maken mensen niet meer mee hoe een opvatting tot stand komt, en treedt uiteindelijk vervreemding met de politiek op.'

Op www.dekoningkunjenietspelen.nl staat meer informatie, en kan het boek via online winkels worden besteld.