Home>>Nieuws>>Van der Ham kandidaat-voorzitter Humanistisch Verbond

Van der Ham kandidaat-voorzitter Humanistisch Verbond

20 nov 2012
Van der ham kandidaat voorzitter humantistisch verbond

Boris van der Ham (39) heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van het Humanistisch Verbond. Hij wil op 'prikkelende en verdiepende wijze' het Humanistisch Verbond een nog grotere rol geven in de Nederlandse samenleving. Op zaterdag 24 november kiezen de leden hun nieuwe voorzitter tijdens de Algemene Ledenvergadering in Amersfoort. Met trots draagt het bestuur van der Ham voor, een man met veel kennis, ervaring en energie.

Van der Ham: “Het humanistisch geluid, is wat mij betreft een onmisbaar onderdeel van het publieke debat, bijvoorbeeld als het gaat om de vrijheid van meningsuiting of over wat je kinderen aan waarden en vorming meegeeft op school. Er is een groeiende behoefte aan seculiere vormen van levensbeschouwing, nu ruim de helft van Nederland niet meer religieus is. Dat geldt zeker ook voor persoonlijke levensvragen. Het Humanistisch Verbond, een vereniging van humanisten, waaronder atheïsten, agnosten en vrijzinnigen, heeft hierin veel te bieden vanuit de rijke en inspirerende traditie van het humanisme. ”

Op 24 november tijdens de Ledendag stelt de kandidaat-voorzitter zich voor aan de leden en beantwoordt hij hun vragen. Daarna wordt er gestemd over zijn voordracht.

Van der Ham was tien jaar lid van de Tweede Kamer, waar hij zich actief inzette voor onder meer beter onderwijs en de vrijheid van meningsuiting. Hij leverde een bijdrage aan verschillende levensbeschouwelijke publicaties en lezingen, zoals rond het debat over de strafbaarheid van godslastering. Op youtube.com en vrijzinnig.com hield hij ‘vrijzinnige lezingen’ met de seculiere, vrijzinnige en humanistische geschiedenis als leidraad. Onlangs publiceerde hij het boek ‘De Vrije Moraal’ over de morele en maatschappelijke dilemma’s van de vrijheid. Hij ziet voor dit soort thema’s een belangrijke opdracht voor het Humanistisch Verbond.

Voor zijn Kamerlidmaatschap was hij landelijk actief bij verschillende jongerenorganisaties, doorliep de toneelacademie Maastricht en studeerde een aantal jaar geschiedenis. Hij wil zijn ervaring en netwerk graag inzetten om het humanisme breed onder de aandacht te brengen en ook meer jongeren te betrekken.De functie is onbezoldigd. Van der Ham zal het voorzitterschap, net als zijn voorgangers, naast zijn andere werkzaamheden verrichten.

De huidige voorzitter Rein Zunderdorp neemt afscheid. Hij was negen jaar bestuurslid waarvan zeven jaar voorzitter. Tijdens die periode groeide het aantal leden en de belangstelling voor het Humanistisch Verbond. Zunderdorp maakte zich onder meer sterk voor het recht op hulp om bij een zelfgekozen levenseinde waardig te kunnen sterven.

Ook verzette hij zich wanneer christenen of moslims hun waarden aan anderen willen opleggen, zoals bij medisch-ethische kwesties, weigerambtenaren en homodiscriminatie in het bijzonder onderwijs.