Home>>Weblog>>Kabinet pest cultuur-ondernemers: omzet 18% gedaald

Kabinet pest cultuur-ondernemers: omzet 18% gedaald

23 aug 2011
Kabinet pest cultuur ondernemers omzet 18 gedaald

De omzet van theaters en schouwburgen is met 18 procent teruggelopen door de verhoging van de BTW op podiumkunsten, die het kabinet per 1 juli dit jaar invoerde. D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham: "Door de belastingverzwaring van dit kabinet loopt de omzet van ondernemers met een vijfde terug. Dat is een grote klap voor de Nederlandse cultuur-ondernemers. Waarom zo snel en zo veel? Hier wordt niemand beter van."

Onevenredig hard en inconsequent

D66 erkent dat op alle sectoren bezuinigd moet worden. Van der Ham: "In tijden van bezuinigingen moet iedereen een bijdrage leveren, dus ook de kunst- en cultuursector. Maar het kabinet treft deze sector onevenredig hard en het beleid is bovendien inconsequent. Zo pleit het kabinet voor meer ondernemerschap, maar verhoogt ze wel de BTW op kaartjes." De VVD voerde campagne met de leus: ‘Minder overheid is minder belasting’. De VVD breekt dus voor de zoveelste keer een verkiezingsbelofte.

 

Van der Ham heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld:

1. Kunt u bevestigen dat theaters en schouwburgen voor het komende seizoen in de voorverkoop 18% minder omzet hebben behaald dan in de voorgaande jaren?

2. Onderschrijft u de mening van theaters en schouwburgen dat deze daling wordt veroorzaakt door de btw-verhoging op podiumkunsten? Zo nee, wat veroorzaakt volgens u deze sterke omzetdaling?

3. Kunt u aangeven wat de daling van de verkoop van kaarten betekent voor het aanbod van podiumkunsten in de Nederlandse theaters en schouwburgen?

4. Is het volgens u mogelijk dat het aantal aangeboden voorstellingen door de btw-verhoging nog verder daalt dan de inkrimping met 9% waar nu al sprake van is?

5. Wat betekent de geconstateerde omzetdaling voor theaters en schouwburgen voor de ingecalculeerde opbrengsten voor de overheid van de btw-verhoging als we ervan uitgaan dat deze voor het hele jaar geldt? 6. Bent u bereid bij een negatief saldo voor de overheid de maatregel te herzien en de btw-verhoging in 2012 terug te draaien